zondag 13 februari 2011

Onderwijs overgewaardeerd

Al die mensen die zo hoog oplopen met het onderwijs, zijn die zelf naar school geweest? Ik toevallig wel en buiten een paar formules (die ik nooit gebruik) heb ik daar niet bijster veel van opgestoken. Als het over besparingen gaat dan is de natuurlijke rangorde bij politici eerst cultuur dan gezondheidszorg en als het echt niet anders meer kan: onderwijs. Want onderwijs is superbelangrijk! Als er geen onderwijs is dan gaat de wereld naar de knoppen. Terwijl, in de werkelijkheid, de rol van het onderwijs (en dan heb ik het voornamelijk over het middelbaar) niets anders is dan die van de veredelde babysit. Een vervelende babysit bovendien waarvan je niets mag en alles moet. En die veel te veel betaald wordt (en stiekem geld steelt wanneer je even onoplettend bent (metafoor voor de twee maanden zomervakantie)).

Dingen waar mijn school nooit over gerept heeft: vegetarisme, belastingbrieven, vdab, ziekteverzekering, economie, rijbewijs, hoe omgaan met marginalen (euh sorry: autisten). Allemaal dingen die praktisch van pas zouden komen en vakkundig worden weggewerkt in het leerplan. Dit ten voordele van nutteloze vakken waarvan 1% van de leerlingenpopulatie later nog iets zal hebben. Zodat wij, die andere 99%, als makke lammeren naar de slachtbank worden geleid waar de messen worden gescherpt door die ene percent. Een groep die bestaat uit dierenbeulen, bankdirecteurs, traders, loopbaanbegeleiders en andere ceo's van deze wereld.

Het wordt tijd dat het onderwijs weer boven-wijs wordt. Niet door meer geld maar juist door minder middelen waardoor de bijzaken van de hoofdzaken zullen worden gescheiden. De economische crisis zal zo een duivel baren die toch nog voor gerechtigheid zal zorgen.

Geen opmerkingen: